گروه هتل های مارینا قشم

فارسی English
 

اتاق های قابل ارائه ما

هتل:

اتاق دو تخته

icon هتل: هتل مارینا یک قشم

اطلاعات اتاق :

اتاق دبل شامل یک تخت دبل و یا دو تخت سینگل ،سرویس بهداشتی فرنگی و یا ایرانی و حمام  می باشد و ظرفیت این اتاق دو نفر تعریف شده است.

تعداد اتاق ها : 5
حداکثر ظرفیت بزرگسال: 2
حداکثر ظرفیت تخت اضافه: 1
وضعیت : موجود است

دوتخته vip

icon هتل: هتل مارینا یک قشم

اطلاعات اتاق :

اتاق دبل شامل یک تخت دبل و یا دو تخت سینگل ،سرویس بهداشتی فرنگی و یا ایرانی و حمام می باشد و ظرفیت این اتاق دو نفر تعریف شده است.

تعداد اتاق ها : 5
حداکثر ظرفیت بزرگسال: 2
حداکثر ظرفیت تخت اضافه: 1
وضعیت : موجود است

اتاق سه تخته

icon هتل: هتل مارینا یک قشم

اطلاعات اتاق : اتاق سه تخته شامل سه تخت جدا از هم و یا یک تخت دبل و یک تخت سینگل می باشد،سرویس بهداشتی فرنگی و یا ایرانی،حمام و ظرفیت این واحد 3 نفر تعریف شده است.

تعداد اتاق ها : 3
حداکثر ظرفیت بزرگسال: 3
وضعیت : موجود است

سه تخته vip

icon هتل: هتل مارینا یک قشم

اطلاعات اتاق : اتاق سه تخته شامل سه تخت جدا از هم و یا یک تخت دبل و یک تخت سینگل می باشد،سرویس بهداشتی فرنگی و یا ایرانی،حمام و ظرفیت این واحد 3 نفر تعریف شده است.

تعداد اتاق ها : 3
حداکثر ظرفیت بزرگسال: 3
حداکثر ظرفیت تخت اضافه: 2
وضعیت : موجود است
نماد اعتماد الکترونيکي