گروه هتل های مارینا قشم

فارسی English
 

اتاق های قابل ارائه ما

هتل:

دو تخته کلاس A

icon هتل: هتل مارینا یک قشم

اطلاعات اتاق :

اتاق دو تخته واقع در ضلع شمالی هتل شامل یک تخت دبل و یا دو تخت سینگل ،سرویس بهداشتی فرنگی و حمام می باشد و ظرفیت این اتاق دو نفر تعریف شده است.

تعداد اتاق ها : 10
حداکثر ظرفیت بزرگسال: 2
حداکثر ظرفیت تخت اضافه: 1
حداکثر ظرفیت تخت اضافه: 1
وضعیت : موجود است

دو تخته کلاس B

icon هتل: هتل مارینا یک قشم

اطلاعات اتاق :

اتاق دوتخته واقع در ضلع جنوبی هتل شامل یک تخت دبل و یا دو تخت سینگل ،سرویس بهداشتی فرنگی و یا ایرانی و حمام  می باشد و ظرفیت این اتاق دو نفر تعریف شده است.

تعداد اتاق ها : 10
حداکثر ظرفیت بزرگسال: 2
حداکثر ظرفیت تخت اضافه: 1
حداکثر ظرفیت تخت اضافه: 1
وضعیت : موجود است

سه تخته کلاس َA

icon هتل: هتل مارینا یک قشم

اطلاعات اتاق : اتاق سه تخته واقع در ضلع شمالی هتل شامل سه تخت جدا از هم و یا یک تخت دبل و یک تخت سینگل می باشد،سرویس بهداشتی فرنگی و یا ایرانی،حمام و ظرفیت این واحد 3 نفر تعریف شده است.

تعداد اتاق ها : 5
حداکثر ظرفیت بزرگسال: 3
حداکثر ظرفیت تخت اضافه: 1
حداکثر ظرفیت تخت اضافه: 1
وضعیت : موجود است

سه تخته کلاس B

icon هتل: هتل مارینا یک قشم

اطلاعات اتاق : اتاق سه تخته واقع در ضلع جنوبی هتل شامل سه تخت جدا از هم و یا یک تخت دبل و یک تخت سینگل می باشد،سرویس بهداشتی فرنگی و یا ایرانی،حمام و ظرفیت این واحد 3 نفر تعریف شده است.

تعداد اتاق ها : 5
حداکثر ظرفیت بزرگسال: 3
حداکثر ظرفیت تخت اضافه: 1
حداکثر ظرفیت تخت اضافه: 1
وضعیت : موجود است
نماد اعتماد الکترونيکي